Ki is valójában Kiss Szilárd?

Kiss Szilárd, a 30 éves kinnttartózkodása alatt, a gyűjtött tapasztalatok alapján mindent megtett, hogy ebből Magyarország is profitáljon a mezőgazdasági export területén.

Kezdem azokkal a tényekkel, hogy Kiss Szilárd 2015. január 12-én rendőri kérésre megjelent a Bács-Kiskun Megyei Rendőrkapitányság Bűnügyi Igazgatósága előtt. Gyanúsítottként kihallgatták megvesztegetésre való felbujtás ügyében, előzetes letartóztatásba került a kecskeméti Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. Az ő személye egy másik ember telefonbeszélgetéseinek titkos lehallgatásán került képbe, a gyanú ekkor merült fel ellene. De nem több! Gyorsvonat sebességgel, közel 4 hónap alatt lefolytatták a nyomozást. A kihallgatások során Kiss Szilárd és két feltételezett bűntársa sem tett vallomást.

A bírósági szakaszban lévő ügyről, a tanácselnök alapos vizsgálata alapján, az ügyészség, a tanúk meghallgatása után hoz ítéletet, azaz eredményhirdetést.

Beszéljünk az előzményekről!

Kiss Szilárd köztiszteletben álló, szakmai körökben mindenki által elismert és kedvelt személyiség. Általános iskolai tanulmányait Nyíregyházán és Tiszaföldváron, a gimnáziumot Törökszentmiklóson végezte jeles eredményekkel. Nemcsak a tanulmányaiban elért eredményeivel, hanem kimagasló sportteljesítményével – tájfutásban és maratoni futásban – is kitűnt osztálytársai közül. 1986-ban, a csernobili katasztrófa évében elnyert egy tanulmányi ösztöndíjat és így került ki az akkori Szovjetunióba, a Tyimirjazev Mezőgazdasági Akadémia közgazdász szakára.

1991-re még két diplomát szerzett a fenti szak elvégzése mellett: külkereskedelemből és szinkrontolmácsi szakból. A tanulmányok után Moszkvában maradt és aktív munkába kezdett. Hitvallása: „Ki kell alakítani Magyarország és Oroszország között, az 1991-es rendszerváltás után, egy biztos alapokon nyugvó, egészséges, kölcsönösségen alapuló, baráti, kulturális és gazdasági kapcsolatot.” Ezen dolgozik teljes erőbedobással a mai napig.

A fentiek fényében nézzük meg, milyen gazdasági és politikai irányú munkát végzett az ország érdekében!

Politikai elkötelezettség nélkül segítette a mindenkori magyar kormányokat a jó orosz kapcsolatok kialakításában.

1991-től kezdve olyan orosz-magyar vegyesvállalatokat alapított, amelyek a mai napig sikeresen juttatják a magyar termékeket az orosz piacra.

A nagypolitikába is besegített. 1990-től az akkori MSZP-nek segített kapcsolatot teremteni orosz állami vezetőkkel. Ilyen volt például a Horn-Gorbacsov találkozó megszervezésében való részvétele, amelyre a Moszkva prominens üdülőkörzetében lévő szigeten, a Szerebrjanij Bor egyik dácsáján került sor. Ugyanígy részt vett annak a találkozónak a megszervezésében, melyen a Gyurcsány-kormány egyik tagja és az Orosz Föderáció Elnöke egyik bizalmi embere között jött létre a Kremlben, hogy a két ország felsővezetőinek találkozóját előkészítsék. Tette mindezt azért, mert az akkori moszkvai diplomácia vezetőjének ez nem sikerült. Ezen elért eredmények mellett megjegyzendő, hogy mint a szocialista – liberális kormányok alatt, mind a FIDESZ kormányok alatt ő volt az ügyeletes pót kapcsolatteremtő a két ország felsővezetői között.

Amikor a moszkvai nagykövetség, vagy más oroszországi illetve FÁK országbeli külképviseleteink nem tudtak megszervezni egy-egy találkozót – az Állami Duma, vagy a Felsőház képviselőjével, miniszterrel, esetleg kormányzóval – akkor azt megtette ő.

Kiss Szilárd munkássága alatt közel kétszeresére nőtt az export Oroszországba.

2001-től szűkebb hazájának, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének a tiszteletbeli megbízottja, javadalmazás nélküli, Oroszországi képviselője lett. Neki köszönhetően alakult ki kiváló kapcsolat a megye és az orosz társmegyék között.

Tyumeny megye akkori kormányzója – aki most éppen a moszkvai polgármester – aktívan kivette részét a magyar mezőgazdasági termékek piacra juttatásából. Szobjányin úr, mint a másik társmegye kormányzója, valamint a Moszkva megyei kormányzó, Gromov úr, és a Moszkvai Élelmezésügyi Miniszter, Baburin úr minden segítséget megadtak, hogy a hagyományosan megszokott magyar termékek újra eljussanak az orosz emberekhez.

A minőségi változás 2011-ben történt, amikor felkérték a Vidékfejlesztési Minisztérium oroszországi mezőgazdasági attasé posztjára. Komoly kihívásnak tekintette a feladatot, a siker érdekében mindent meg is tett. Rendszerezte és lefordította azt a több mint 1000 oldalas Állategészségügyi és Növényvédelmi követelményrendszert magyarra, amit az elődje nem tett meg. Ő viszont 2 hónap alatt elkészítette és így a magyar mezőgazdasági vállalatok már felkészülhettek az orosz piacra jutásra.

Magyarországi kollégáival együtt elkezdett kidolgozni egy olyan elektronikus térképet az ország mezőgazdasági, élelmiszeripari potenciáljáról – TÉSZ-eiről, főbb termelőiről, állattenyésztőiről – amelyek legalább egy-egy kamionnyi mennyiséget állítanak elő. Így kialakulóban volt egyfajta magyar-orosz élelmiszeripari-mezőgazdasági árutőzsde a két ország között.

Tematikus kiállításokat szervezett az ágazat különböző területeinek, úgy, mint: zöldség-gyümölcs, állattenyésztés, vetőmagtermelés és dísznövénytermesztés. Ezeket AMC nélkül saját maga és kis csapata bonyolította le Oroszországban, és más FÁK államokban, önköltségen.

2013-ban, az Arany Ősz moszkvai mezőgazdasági kiállításon megszervezte, hogy a magyar standot meglátogassa Medvegyev orosz miniszterelnök is.

Az ő érdeme, hogy a 2013-as OMÉK-on (Budapesten) részt vett tiszteletbeli vendégként Oroszország, melynek impozáns standját Orbán Viktor miniszterelnök úr is meglátogatta.


Kép forrás: http://www.agrarszektor.hu/

Kiss Szilárd időt, pénzt nem sajnálva az elmúlt évtizedekben folyamatosan járta Oroszországot és a FÁK országait. 2014-ben több mint 200-szor repült az említett területekre a saját költségén, hogy ezzel se terhelje a minisztérium szerény büdzséjét. Ahogyan fiatal sportolóként, úgy gazdaságpolitikusként is az eredmény elérése volt számára a legfontosabb, ami nem váratott sokáig magára. 2011-2014 között az attaséi és az azt követő miniszteri megbízotti munkájának köszönhetően is, a magyar mezőgazdasági export megduplázódott.

Sajnos a hosszú oroszországi jelenlétnek van egy negatív vonzata is: aki több mint öt éve él egy másik országban, a jelenlegi szabályozás szerint nemzetbiztonsági kockázatot jelent.

1991-2011 között nem volt állami alkalmazott. Ezalatt sok mezőgazdasági céget alapított, és több száz olyan embert állított maga mellé a két országban, akik az ő szellemiségét követve szintén szívükön viselik a magyar-orosz mezőgazdasági kapcsolatok fejlődését.

Magyar élelmiszerboltokat nyitott Oroszországban, és egy kóstolóházat a szent-Pétervári „Kreml”-nek nevezett Konsztantinov Udvarban, saját költségén.


Fotó: Ilya Blinov


Fotó: Ilya Blinov


Fotó: Ilya Blinov

Ehhez persze sok-sok oroszországi kapcsolatra volt szüksége. Ezért szervezett a Tokaj Nonprofit Társaságon keresztül borkóstolókat, borvacsorákat a moszkvai és pétervári nagyközönségnek. A tokaji-, egri-, szekszárdi-, villányi, és Balaton környéki borvidék leghíresebb borászai jöttek el a meghívására. Ugyanígy ott voltak a pálinka-, és a pezsgőkészítés jelentősebb szereplői is. Ezek a rendezvények a Nagykövetségen, illetve prominens éttermekben bonyolódtak le, amire nagy szüksége van a minőségi magyar élelmiszeripari termékeknek. Ezen társaságon (Tokaj Nonprofit Társaság) keresztül küldött rengeteg orosz vendéget, hogy megismertesse velük a magyar gasztronómiát, a borokat, pálinkákat és egyéb különlegességeket. Tehát nem az ellene folyó rágalomhadjáratban szereplő prostituáltakat, maffiózókat és KGB ügynököket, hanem a Magyarország iránt érdeklődő orosz turistákat, közöttük olyanokat, akik a későbbiekben akár befektetők is lehetnek a mezőgazdasági kereskedelemben. Fentiekből talán kiderül, hogy a sajtóban és egyéb médiákban megjelent hírek elsősorban egy rosszindulatú támadás részei. A magyar sajtó egyes szereplői, bulvár-újságírók és néhány rosszindulatú politikus figyelmen kívül hagyva a tényeket, pletykákra alapozva vett részt Kiss Szilárd lejáratásában.

Gábor Zsazsa mondta egyszer: „Tök mindegy, hogy mit csak beszéljenek rólad.” Kiss Szilárd esetében nem mindegy. Kiss Szilárdnak az ókorból vett szóval élve, a dignitas-a, a becsülete, jó hírneve, tekintélye, emberi méltósága csorbult. Noha 2015 februárjában feljelentést tett személyiségi jogainak, adatainak súlyos megsértése miatt ismeretlen tettesek ellen, ennek ellenére a sajtó és a politika pletykáknak felülő képviselői minden alapot nélkülözve tovább mocskolják Kiss Szilárdot.

Teszik ezt annak ellenére, hogy Kiss Szilárd 30 éves kint tartózkodása alatt, a megszerzett tapasztalatok segítségével mindent megtett, hogy ezekből Magyarország is profitáljon a mezőgazdasági export területén.

Nyomatékosítom korábbi kijelentésemet: Azt kívánom, hogy mindenki legalább annyit tegyen az országért, mint ő! Akkor joggal reménykedhetünk, hogy a sok munka gyümölcseként, a megrendeléseknek köszönhetően, ténylegesen csökken az ország mezőgazdasági munkanélkülisége és egy stabil, fizetőképes felvevőpiacunk lesz tőlünk keletre.

Ami pedig a büntetőjogi perét illeti, ő a legérdekeltebb, hogy minél hamarabb tisztázódjon a személye.

Consummatum est!